Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /Novice /
14.12.2016  

Začetek delovanja evropskega satelitskega sistema Galileo

Začetne storitve sistema Galileo:

Kaj morate vedeti

·         Kaj je Galileo?

Podobno kot ameriški GPS je Galileo globalni satelitski navigacijski sistem Evropske unije (GNSS), ki zagotavlja radijske signale za namene določanja položaja, navigacije in časa.  Ko bo sistem dokončan, bo Galileo ponujal pet storitev: odprto storitev, regulirano javno storitev, komercialno storitev, storitev iskanja in reševanja ter bo prispeval k storitvi nadzora celovitosti delovanja.

·         Katere so začetne storitve sistema Galileo?

Galileo je v fazi vzpostavljanja, kar pomeni, da se namešča infrastruktura satelita in zemeljske postaje. Zagon začetnih storitev zaznamuje prehod s sistema vzpostavljanja in preskusne faze na operativni sistem. Začetne storitve bodo vsem napravam množičnega trga, opremljenim z naborom čipov, ki jih podpira Galileo, kot so pametni telefoni in avtomobilske navigacijske naprave, omogočile uporabo signalov sistema Galileo za določanje položaja, navigacije in časa.

Začetne storitve sistema Galileo so prvi korak do polne operativne zmogljivosti.  Razvoj sistema Galileo se bo nadaljeval z dodatnimi izstrelitvami satelitov, ki bodo povečali sistem satelitov in postopoma izboljšali zmogljivost sistema ter dostopnost po vsem svetu.   Sistem satelitov naj bi bil zaključen do leta 2020.

Začetne storitve, ki jih bo ponujal Galileo, bodo: odprta storitev, regulirana javna storitev (PRS) ter storitev iskanja in reševanja (SAR).

·         Kaj je odprta storitev sistema Galileo?

Odprta storitev sistema Galileo je brezplačna storitev množičnega trga za določanje položaja, navigacije in časa ter se lahko uporablja v naborih čipov, ki jih podpira Galileo in so vgrajeni na primer v pametne telefone ali avtomobilske navigacijske sisteme.

·         Kaj je regulirana javna storitev?

Regulirana javna storitev je namenjena uporabnikom, ki so jih pooblastile vlade, kot so civilna zaščita, gasilci, carinski uradniki in policija. Je posebej zanesljiva in v celoti šifrirana, da vladnim uporabnikom zagotavlja neprekinjeno delovanje ob izrednih ali kriznih razmerah v državi, kot so teroristični napadi.

·         Kaj je storitev iskanja in reševanja sistema Galileo?

Storitev iskanja in reševanja sistema Galileo je prispevek Evrope k mednarodnemu sistemu določanja položaja javljalnikov kraja nuje „Cospas-Sarsat“. S storitvijo iskanja in reševanja sistema Galileo se bo določanje položaja javljalnikov kraja nuje bistveno izboljšalo. Ko nekdo na primer sproži javljalnik kraja nuje, se bo čas iskanja izgubljenih na morju ali v gorah skrajšal s treh ur na le deset minut. Poleg tega bo položaj javljalnika kraja nuje določen točneje, v okviru 5 km, kar bo izboljšalo trenutnih 10 km.

·         Kaj je izjava o začetnih storitvah sistema Galileo?

Z izjavo o začetnih storitvah sistema Galileo Evropska unija obvešča, da so sateliti sistema Galileo in talna infrastruktura pripravljeni za uporabo.  Pogoji začetnih storitev sistema Galileo, vključno z njihovo pričakovano zmogljivostjo (točnost itd.) in dostopnostjo, so objavljeni na spletnem mestu evropskega storitvenega centra: www.gsc-europa.eu.

·         Kako začetne storitve sistema Galileo koristijo končnim uporabnikom?

Začetne storitve sistema Galileo so v celoti interoperabilne s sistemom GPS in njuna skupna uporaba bo končnim uporabnikom zelo koristila. Skupno delovanje satelitov sistemov Galileo in GPS bo zagotovilo več dostopnih satelitov, ki bodo končnim uporabnikom omogočili točnejšo in zanesljivejšo določanje položaja. Večja točnost določanja položaja bo še posebej izboljšala navigacijo v mestih, kjer so signali satelitov lahko pogosto onemogočeni zaradi visokih stavb.

Poleg tega bo točno določanje časa prispevalo k zmogljivejši sinhronizaciji bančnih in finančnih transakcij, telekomunikaciji in distribucijskim energetskim omrežjem, da bodo lahko delovala učinkoviteje, kar je pogosto spregledana, vendar ključna naloga.

Galileo bo pomagal reševati življenja. Storitev iskanja in reševanja sistema Galileo bo čas iskanja položaja javljalnikov kraja nuje skrajšal s treh ur na le deset minut.  Ker bo položaj javljalnika kraja nuje določen točneje, bodo ljudje, izgubljeni na morju ali v gorah, lahko rešeni hitreje.

·         Katere naprave, ki jih podpira Galileo, so na trgu?

Trg je pripravljen na sistem Galileo. Leta 2010 so le trije proizvajalci naborov čipov izdelovali čipe za uporabo v sistemu Galileo. Danes čipe za uporabo v sistemu Galileo izdeluje 17 podjetij, kar predstavlja več kot 95 % svetovne ponudbe.

Podjetja vključujejo:

-        proizvajalce naborov čipov, kot so Broadcom, Mediatek, STM, Intel, Qualcomm in uBlox;

-        Qualcomm, vodilni na trgu čipov za pametne telefone, kot je Snapdragon, že vgrajuje sistem Galileo v svoje naprave, kar pomeni, da so številni pametni telefoni pripravljeni na sistem Galileo;

-        STM, vodilni evropski proizvajalec naborov čipov v avtomobilskem sektorju, je najavil prihod čipov „Teseo“, ki so združljivi s programom Galileo in se uporabljajo v avtomobilskih telematskih ter navigacijskih sistemih.

Septembra 2016 je španski proizvajalec mobilnih telefonov BQ dal na trg prvi v Evropi zasnovan pametni telefon, združljiv s sistemom Galileo. 

Poleg tega bo do leta 2018 sistem Galileo vgrajen v vsa nova homologirana vozila, prodana v Evropi, in bo omogočal sistem odzivanja ob nesrečah eCall.

Čedalje daljši seznam naprav in naborov čipov, ki so združljivi s sistemom Galileo in so na voljo danes, najdete na www.useGalileo.eu.

·         Kakšen je socialno-ekonomski vpliv sistema Galileo?

Koristi sistema Galileo je mogoče izmeriti glede na njegov socialno-ekonomski vpliv na uporabnike, družbo in okolje.

Uporabnikom bo koristilo zanesljivejše in točnejše določanje položaja ter bo predvsem v mestih in na pozidanih območjih izboljšalo navigacijo.  Možnosti, kot sta storitev iskanja in reševanja sistema Galileo ter vgradnja v sistem eCall, bodo skrajšale odzivni čas služb za ukrepanje v primeru nuje ali nesreče.

Poleg tega bo točno določanje časa sistema Galileo prispevalo k zmogljivejši sinhronizaciji bančnih in finančnih transakcij, pa tudi k zmogljivejšim sinhronizacijam na področju telekomunikacije in distribucijskih energetskih omrežij, virov energije svetovnega gospodarstva.

Uporaba satelitske navigacije zlasti v visokotehnološki industriji prispeva k svetovni gospodarski rasti in strokovnjaki predvidevajo, da se bo trg globalne satelitske navigacije do leta 2019 povečal za več kot 8 %.  Pričakovano je, da bo dodatna zmogljivost, ki jo Galileo ponuja kot tretji globalni sistem za sistemoma GPS in GLONASS, omogočila vrsto novih aplikacij in storitev, ki jim bo koristila izboljšana zanesljivost določanja položaja, ter bo tako še naprej spodbujala gospodarsko rast v Evropi in zunaj nje.

Agencija za evropski GNSS (GSA) je izvedla dodatne ocene, ki kažejo na znatne gospodarske in okoljske koristi uporabe sistemov Galileo in GNSS v naslednjem desetletju. Te so na voljo na spletnem mestu GSA www.gsa.europa.eu.

·         Kako zmogljiv bo Galileo?

Meritve najsodobnejših navigacijskih signalov kažejo, da je njihova zmogljivost odlična.  Točnost, ki jo lahko dosežejo, je odvisna od številnih dejavnikov, vključno s številom satelitov in optimizacijo sistema, tako da je pričakovano, da bo zmogljivost začetnih storitev vsaj tako dobra kot zmogljivost sistema GPS, sčasoma, do leta 2020, ko bo Galileo dokončan, pa se bo zmogljivost le še izboljšala. Dodatne podrobnosti (točnost itd.) o zmogljivosti in dostopnosti so objavljene na spletnem mestu evropskega storitvenega centra: www.gsc-europa.eu.

Drugi prosto dostopni signali sistema Galileo, ki uporabljajo različne frekvence, bodo poklicnim in zahtevnejšim uporabnikom z ustrezno omogočenimi sprejemniki nudili še boljšo zmogljivost.  

·         Kdaj bo podana izjava o začetnih storitvah sistema Galileo?

Izjava o začetnih storitvah sistema Galileo bo podana kmalu. [datum še ni potrjen].

·         Kdaj pričakujete, da bodo storitve sistema Galileo na voljo?

Vse storitve sistema Galileo bodo na voljo, ko bosta dokončana sistem satelitov in talna infrastruktura, predvidoma do leta 2020.  Tako bo mogoče doseči polno zmogljivost sistema Galileo in zagotoviti največjo možno dostopnost.

·         Kdaj bomo lahko sistem Galileo uporabljali v mobilnih telefonih?

Kmalu, če ne že zdaj! Prodajni program vodilnih proizvajalcev naborov čipov za pametne telefone, kot so Qualcomm, Broadcom, Intel in Mediatek, vključuje izdelke, združljive s sistemom Galileo, in prvi pametni telefoni, ki jih podpira Galileo, so na trgu od jeseni 2016, sledili pa jim bodo že številni novi. Zelo verjetno je, da bodo vsi prihodnji pametni telefoni in naprave za satelitsko navigacijo lahko uporabljali sistem Galileo, pa tudi druge globalne satelitske navigacijske sisteme.

·         Kdaj bomo lahko sistem Galileo uporabljali v avtomobilih?

Od aprila 2018 naprej bodo vsa nova homologirana vozila, prodana v Evropi, lahko uporabljala sistem Galileo, kar je del zahteve o izpolnjevanju uredbe EU o sistemu odzivanja ob nesrečah eCall. Avtomobilske navigacijske naprave, ki jih podpira Galileo, bodo začele prihajati na trg leta 2017.

·         Kje lahko podjetja dobijo informacije o razvijanju izdelkov in storitev, ki uporabljajo signale sistema Galileo?

V primeru vprašanj o razvijanju izdelkov in storitev, ki jih podpira Galileo, se obrnite na evropski storitveni center globalnega satelitskega navigacijskega sistema (GSC).  S centrom GSC lahko stopite v stik na: www.gsc-europa.eu

·         Kako vem, ali Galileo podpira moj telefon ali navigacijski sistem?

Seznam naborov čipov in pametnih telefonov, ki jih Galileo trenutno podpira, je na voljo na www.useGalileo.eu. Spletno mesto se posodablja, saj se seznam daljša!

·         Koliko moram plačati za začetne storitve sistema Galileo?

Začetne storitve sistema Galileo bodo brezplačne in bodo ostale brezplačne tudi, ko bo sistem popolnoma delujoč.

·         Kdo zagotavlja začetne storitve sistema Galileo?

Evropska komisija je glavna odgovorna za program Galileo, Agencija za evropski GNSS (GSA) pa je zadolžena za zagotavljanje začetnih storitev.

Po pooblastilu Evropske komisije je Evropska vesoljska agencija (ESA) odgovorna za vzpostavljanje sistema in zagotavljanje tehnične podpore pri operativnih nalogah.

·         Na koga se lahko obrnem za več informacij o začetnih storitvah sistema Galileo?

Uporabnikom sistema Galileo pomaga evropski storitveni center globalnega satelitskega navigacijskega sistema (GSC). Služba za pomoč uporabnikom je navoljo na http://www.gsc-europa.eu.

Povezava do vseh informacih, ki so dostopne na spletni strani DG GROW: 

ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo_en