Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /Novice /
15.11.2016  

Namera o prodaji službenega vozila VW Caddy

Bruselj, 15. november 2016

Skladno s 34. in 35. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14) in 40. in 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri EU Bruselj objavlja namero za sklenitev pogodbe o prodaji avtomobila znamke Volkswagen Caddy 1,9 TDI. Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim ponudnikom po preteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Stalnega predstavništva RS pri EU.