Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /O Stalnem predstavništvu /Kontakti po področjih /

Kontakti po področjih

Telefonska centrala: +32 2 213 6300 in +32 2 213 6382
E-pošta: slomission.eu(at)gov.si, ime.priimek(at)gov.si 

VODSTVO

Iztok Jarc; veleposlanik, stalni predstavnik, vodja Coreper II
administratorka: Magdalena Flander (magdalena.flander(at)gov.si)
T: + 32 2 213 6431

Tamara Weingerl-Požar; veleposlanica, namestnica stalnega predstavnika, vodja Coreper I
administratorka: Mojca Bernik (mojca.bernik(at)gov.si)
T:+32 2 213 6469

Marko Makovec; veleposlanik - predstavnik v Politično varnostnem odboru (PSC)
administratorka: Mirjam Zavašnik (mirjam.zavasnik(at)gov.si)
T:+32 2 213 6417

David Brozina; pooblaščeni minister - vodja Notranjih služb 
administratorka: Lidija Žumer (lidija.zumer(at)gov.si)
T: + 32 2 213 6331

  

PROTOKOL
Dacha Simčič - svetovalka za protokol in organizacijo, dacha.simcic(at)gov.si, T: +32 496 108 501 

Urška Kosin - svetovalka za protokol in organizacijo, urska.kosin(at)gov.si, T: +32 478 795 419

MEDIJI in OSTALE JAVNOSTI
Uradni govorec - Špela Horjak

E: spela.horjak(at)gov.si

T: +32 2 213 6370

M: +32 474 98 30 78

1. COREPER II:

KOORDINACIJA
Vesna Hojnik - Antici   

Tea Mejak - asistent Antici       

ODNOSI Z INSTITUCIJAMI           
Nataša Zajec Herceg - Evropski parlament, GAG

Jean-Pierre Vonarb - Evropski parlament, GAG

Petra Draužbaher Krušič - Evropski parlament, GAG

Aleksandra Ledinek - Evropski parlament, GAG

Andreja Viher White - svetovalka za pravna vprašanja

Aleš Verdir - svetovalec za delovno skupino člen 50 (Brexit)

PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE
Rudolf Kaniški - svetovalec za policijsko sodelovanje in Schengensko evalvacijo  

Albin Slabe - svetovalec za policijsko sodelovanje, terorizem, organiziran kriminal in Europol 

Petra Maroša - svetovalka za meje in vize

Nina Tovornik - svetovalka za migracije in integracijo priseljencev

Bojan Geršak - svetovalec za terorizem in organiziran kriminal

David Smolej - svetovalec za policijsko sodelovanje in Schengensko evalvacijo

Matej Torkar - svetovalec za notranje zadeve

Marko Bečan - svetovalec za policijsko sodelovanje

Igor Cetina - asistent svetovalca za migracije in mednarodno zaščito

Maja Peternel Babulč - asistent svetovalcev za mogracije in mednarodno zaščito

Anita Lorbek - asistent svetovalca za policijsko sodelovanje in Schengen

Tanja Trtnik - svetovalka za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah in sodišče EU

Jurij Mesec - svetovalec za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah

Romana Bernik - svetovalka za pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah

Judita Dolžan - svetovalka za pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah

Danica Ankh - svetovalka za civilno zaščito 

KIBERNETSKA VPRAŠANJA

Staša Novak - svetovalka za kibernetsko varnost  

TRGOVINSKA POLITIKA
Katarina Petač - svetovalka za trgovinsko politiko in EFTA

Irena Peterlin - svetovalka za trgovinsko politiko

Edita Samsa - svetovalka za trgovinska vprašanja in STIS

Aleš Zabukovec - svetovalec za EFTA in GSP

Anastasia Jakolič - svetovalka za področje skupne trgovinske politike

Tjaša Skočir - asistent svetovalcev za storitve in investicije ter trgovinska vprašanja

ŠIRITEV
Eliška Kersnič Žmavc - svetovalec za širitev, COELA in COWEB

FINANCE IN REGIONALNA POLITIKA
Žiga Lavrič - svetovalec za ekonomsko in finančno politiko

Andreja Rovan - svetovalka za proračun

Borut Franjga - svetovalec za področje finančnih storitev  

Katarina Žnidaršič - svetovalka za področje davkov        

Nina Avguštin - svetovalka za carinsko področje (državne pomoči, javna naročila in boj proti goljufijam)

Tatjana Grilj Medvedšek - svetovalka za davčna področja

Mateja Janša - svetovalka za področje finančnih storitev

Hermina Golob -svetovalka za regionalno politiko

Dimitrij Pur - svetovalec za regionalno politiko

Uroš Vajgl - svetovalec za večletni finančni okvir

2. POLITIČNO VARNOSTNI ODBOR (PSC):

KOORDINACIJA
Dejan Vidic – Nicolaidis

ZUNANJI ODNOSI
Borut Blaj - namestnik predstavnika RS pri PSC in svetovalec COASI, COTRA

Greti Borojevič - svetovalka MAMA, MOG, COMEP, EUROMED 

Boštjan Jerman - svetovalec AKP

Urban Vertič - svetovalec CIVCOM

Aleksanda Stanič Petkovič - svetovalka COHOM

Mitja Sabadin - svetovalec COEST

Igor Vah - svetovalec PMG

Boris Mohar - svetovalec EDA 

Ana Novak - svetovalka COLAC, COAFR

Maja Novak Dernovšček - svetovalka RELEX  

Simona Hrastnik Čuček - svetovalka PMG-C25

RAZVOJNO SODELOVANJE
Tine Rus - svetovalka CODEV, NDICI

EVOP – VOJAŠKI DEL
Brigadir Milan Žurman  - vojaški predstavnik pri NATO in EU

Polkovnik Vincenc Arko - namestnik vojaškega predstavnika pri EU  

Podpolkovnik Aleš Luznar - višji častnik za povezave v EUMC WG/HTF

Kapitan korvete Dušan Petrovič - višji častnik za povezave v EUMC WG

Štabni vodnik Jože Zagernik  - administrator (tel. +32 2 213 6415)

3. COREPER I:

KOORDINACIJA
Janja Pevec Živkovič - Mertens

Klavdija Kular - asistent Mertens

KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO
Simona Vrevc - svetovalka za kmetijstvo in SCA

Mitja Šedlbauer - svetovalec za varno hrano, veterino in fitosanitarne zadeve  

Leon Megušar - svetovalec za kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo in varno prehrano

Milena Koprivnikar Bobek - svetovalec za varno hrano, veterino in fitosanitarne zadeve

GOSPODARSTVO, NOTRANJI TRG, INDUSTRIJA, ENERGIJA, TELEKOMUNIKACIJE, ZNANOST IN RAZISKAVE
Mateja Mlakar Papič - svetovalka za konkurenčnost 

Nina Božičnik - svetovalka za pravo družb in pravo intelektualne lastnine

Nina Marolt - svetovalka za notranji trg in varstvo potrošnikov

Sergej Možina - svetovalec za raziskave, inovacije in vesolje

Gregor Švajger - svetovalec za raziskave

Urška Dolinšek - svetovalka za energijo in atomska vprašanja

Tomas Tišler - svetovalec za telekomunikacije in informacijsko družbo

Aleš Krevsel - svetovalec za telekomunikacije in poštne storitve

TRANSPORT 
Maja Strnad Meško - svetovalka za pomorstvo, letalstvo in integ. pomor. politiko

Petra Zaletel - svetovalec za kopenski promet in horizontalna vprašanja  

ZAPOSLOVANJE, SOCIALNA POLITIKA, ZDRAVJE IN VARSTVO POTROŠNIKOV
Nika Juvan - svetovalka za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti

Nina Šimenc - svetovalka za zaposlovanje, delovno pravo in področje invalidov

Bojan Kraut - svetovalec za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti

Gabrijela Korže - svetovalka za javno zdarvje, zdravila in medicinske pripomočke

Teodor Žepić - svetovalec za zdravila in medicinske pripomočke

OKOLJE 
 Štefanija Novak - svetovalka za okolje in podnebne spremembe

Nataša Vodopivec - svetovalka za okolje in podnebne spremembe

IZOBRAŽEVANJE, MLADINA, KULTURA IN ŠPORT

Sašo Gazdič - Svetovalec za kulturo in avdiovizualne zadeve

Luka Živič - Svetovalec za področje izobraževanja, mladine in športa