Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /O EU /

O EU in njenih institucijah

Evropsko unijo sestavljajo države članice, ki so ustanovile skupne institucije, na katere so prenesle del svoje suverenosti, ki jo skupaj izvajajo na tej ravni, bodisi na zakonodajni, bodisi na koordinacijski način ali pa s podporo ukrepom, sprejetimi na nacionalni ravni. Tako se lahko odločitve o nekaterih vprašanjih skupnega interesa sprejemajo demokratično na evropski ravni.

Glavna naloga Stalnega predstavništva RS pri EU – in drugih predstavništev držav članic pri Evropski uniji – je predstavljanje države članice pri Evropski uniji. SPBR torej skrbi, da so interesi in stališča Slovenije kar se da učinkovito zastopani pri delovanju Evropske unije. SPBR pri tem tako ali drugače sodeluje z vsemi institucijami EU, seveda najbolj s Svetom EU, v katerem so zastopane države članice.

Evropski svet

Svet Evropske unije

Evropska komisija

Evropski parlament

Druge institucije