Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /Zaposlitev v institucijah EU /

Zaposlitev Slovencev pri institucijah EU

V institucijah Evropske unije so zaposleni državljani vseh držav članic. Vodilo pri zaposlovanju v institucijah EU je pravična zastopanost vseh držav, čeprav ni nacionalnih kvot. Delo tako poteka v razgibanem okolju ljudi iz različnih držav in kultur.

Javni razpisi za delovna mesta v vseh institucijah Evropske unije (Evropski komisiji, Svetu EU, Evropskem parlamentu, Sodišču Evropskih skupnosti, Računskem sodišču, Ekonomsko-socialnem odboru, Odboru regij in v uradu Evropskega varuha človekovih pravic) so objavljena na spletni strani Evropskega urada za izbor osebja (EPSO)

Preden se lahko posameznik zaposli kot uradnik, uradnik-lingvist (prevajalec ali tolmač) ali asistent v eni od institucij, mora opraviti izpit (tako imenovani concours). Gre za testiranje znanja iz evropskih zadev in preverjanje delovnih sposobnosti kandidatov, cilj izpitov pa je pridobiti visoko usposobljene uradnike. Včasih (redko) so zaradi potreb v institucijah po zaposlenih iz določene države ti izpiti omejeni na državljane posameznih držav članic.

EPSO objavlja tudi prosta delovna mesta za pogodbene sodelavce (contract agents), zaposlene za določen čas (temporary agents), nacionalne izvedence (national experts) in raziskovalno osebje.

Tisti, ki vas zanima delo v institucijah EU, torej redno spremljajte stran EPSO, kjer so objavljeni vsi razpisi delovnih mest in testiranj za zaposlitev.

Razpisi za zaposlitev v institucijah EU (in tudi drugih mednarodnih organizacijah) so redno objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo.